הקניית ידע והטמעת למידה בין-דורית; שירותי מנטורינג

תכנון וליווי של תהליכי העברת ידע מדור לדור בחברה המשפחתית ושכלול הכלים מקצועיים העומדים לרשות נושאי משרה, מנהלים ועובדים בחברה. התהליך מותאם לצרכי החברה במציאות העסקית המשתנית, ומתבסס על שימוש בידע פנים-ארגוני לצד הסתייעות במומחים חיצוניים.

שלב העברת שרביט השליטה והניהול מידי מייסדי החברה המשפחתית לדור הבא כרוך לעיתים קרובות במשבר. המייסדים חוששים פעמים רבות לאבד את אחיזתם בחברה ומתקשים לתת אמון במחליפיהם הפוטנציאליים, ואילו בני ובנות דור ההמשך מועדים להיקלע למאבקי שליטה ויריבות על רקע השינוי המתקרב. מחירו של משבר כזה עלול להיות עצום, שכן בקרב הדור המייסד נצבר ידע רב והעברתו לדור הבא בצורה שיטתית היא קריטית להבטחת יציבות והמשכיות החברה.

מתוך הבנת המורכבות והרגישות של מהלכי העברה בין-דורית אני מסייעת לחברות משפחתיות להוביל בהצלחה מהלכים כאלה ולחולל שינויים נדרשים בחלוקת התפקידים בארגון, על בסיס ניתוח מעמיק של צרכי העסק ושל הנטיות, המיומנויות והכישורים של בני המשפחה הרלוונטיים. לשם מימוש המהלך, אני מקדמת משא ומתן והידברות בונה בין בני המשפחה ונושאי משרה בארגון.

הרחבת סמכויות דור ההמשך בחברה, מחד גיסא, וקביעת תפקידים חדשים לדור המייסד, מאידך גיסא, היא לרוב הזדמנות לצמיחה עסקית ולחדשנות. אני שוקדת על העברת שיטתית וממצה של ידע מדור המייסדים לדור ההמשך ולעתים קרובות ממליצה להגדיר עבור אנשי דור המייסדים תפקידים חדשים בעלי תוכן והשפעה במבנה המשילות של החברה, כגון: נשיאים, דירקטורים  או משקיעים, ומסייעת בהגדרת תפקידים אלה. הדבר מאפשר למייסדים להמשיך להיות מעורבים בהתוויית דרכה של החברה, גם אם באופני פעולה ובהיקפים אחרים, ואף לתרום להתייעלותה ולצמיחתה.

גם עבור אנשי הדור הממשיך, אני מגדירה מחדש תפקידים, ניהוליים או ייצוגיים, שיאפשרו להם ליטול בהצלחה את המושכות על ניהול החברה, לפתח אותה ולייצר צמיחה. כחלק מתהליך הארגון מחדש, אני מציידת את אנשי הדור הממשיך וגם את דור המייסדים בכלים ניהוליים וארגוניים משוכללים ועדכניים, כמו הערכת שווי, בניית תקציב, ניתוח שוק וחלוקת סמכויות יעילה ומקצועית יותר התואמים את קצב השינויים המואץ בשוק בעידן הנוכחי.

מדובר בתהליך שיטתי ומובנה, במסגרתו אני מציעה לבעלי תפקידים חדשים בחברה, כאשר מתעורר צורך בכך, גם שירותי מנטורינג:  ליווי צמוד לפרק זמן מוגבל בידי אנשי מקצוע בעלי התמחות ספציפית, כגון אנשי כספים ומומחים לשיווק. מצד אחד, מספקים המנטורים הדרכה מקצועית ורשת ביטחון ראשונית לבעלי תפקידים חדשים. מצד שני, הליך המנטורינג מאפשר למידה פעילה, מעורבות והתנסות ישירה ומעשית של אנשי החברה בתפקידיהם החדשים, תוך כדי ההתנהלות השוטפת של החברה.

לפגישת ייעוץ צרו קשר:

אני מאשר/ת קבלת דיוור פרסומי
ד״ר ציפי שפרלינג
050-5272299
zipi@zipishperling.co.il