ייעוץ אסטרטגי: מהתמונה הגדולה עד הפרטים הקטנים

תכנון והטמעה של אסטרטגיה עסקית לחברה המשפחתית, על-מנת ליצור צמיחה. התהליך מתחשב הן בפן העסקי והן בפן הבינאישי בפעילות החברה, ונשען על ניתוח פנימי של כל מגוון נכסיה לצד ניתוח חיצוני של מעמדה בשוק ביחס למתחרים.

על מנת להבטיח את המשכיות החברה המשפחתית ואת שיפור ביצועיה, יש ליצור סינרגיה מובהקת בין שלושת סוגי ההון העיקריים שלה: נכסיה הפיננסיים והעסקיים, נכסיה האינטלקטואליים: הידע, המיומנויות והכישורים של אנשיה, ונכסיה התרבותיים: חזון, תשוקה, מורשת ומוניטין. לצד זה, לשם תרגום הסינרגיה בין מגוון נכסי החברה להצלחה עסקית ולצמיחה, יש להתחשב גם בסביבת השוק הדינמית והתחרותית בתוכה פועלת החברה.

המתווה האסטרטגי שאני בונה יחד עם החברה המשפחתית נשען מחד גיסא, על היכרות מעמיקה עם התשתית העסקית והפיננסית שלהן, עם החזון וסיפור המותג שמלווים אותן ועם המיומנויות והנטיות של אנשיהן, ומאידך גיסא, על ניתוח יסודי של מצב החברה ומעמדה ביחס לשוק בו היא פועלת וביחס למתחריה. בהמשך לכך, אני שוקדת על פיתוח משאביה הפנימיים של החברה, כך שיעלו בקנה אחד עם המגמות, ההזדמנויות והאילוצים שטומנת בחובה מציאות השוק המשתנית.

התהליך נעשה מתוך הבנה ורגישות מיוחדת למורכבות החברה המשפחתית, לסדרי העדיפויות הייחודיים שלה, לקודים המשפחתיים החולשים עליה ולטיב היחסים בין אנשיה. תוך יצירת הידברות בונה עם אנשי החברה וביניהם, אני מסייעת ללקוחותיי להתוות אסטרטגיה עסקית מוצלחת, התואמת הן את האינטרסים של החברה, הן את צרכי המשפחה והן את תכתיבי השוק.

לפגישת ייעוץ צרו קשר:

אני מאשר/ת קבלת דיוור פרסומי
ד״ר ציפי שפרלינג
050-5272299
zipi@zipishperling.co.il