כינון מבנה משילות אפקטיבי בחברה

הקמה וליווי של גופים ומנגנוני קבלת החלטות בחברה המשפחתית, כמו: דירקטוריון, מועצה מייעצת ושדרה ניהולית מוגדרת, כדי להבטיח מקצוענות, יעילות ויישום מיטבי של האסטרטגיה העסקית של החברה. בתהליך נלקחים בחשבון צרכי החברה הייחודיים ומרקם היחסים המשפחתי.

בעת היווסדן נוצרת בחברות משפחתיות חפיפה בין מעגל הבעלות, מעגל הניהול ומעגל המשפחה. לרוב, חפיפה זו ממשיכה להתקיים לאורך שנים מסיבות של מסורת והרגל, אך החל משלב מסוים, היא כבר אינה משרתת נאמנה את האינטרסים העסקיים של החברה ומקשה עליה לעמוד באתגרים הניצבים בפניה.

כדי לפתור את המתח שבין האינטרסים העסקיים של החברה לבין מבנה המשילות המסורתי שלה, נדרש שינוי ארגוני משמעותי. לאחר קביעת היעדים האסטרטגיים של החברה, עריכת היכרות עם נושאי המשרה בחברה ולמידה מעמיקה של הארגון והשוק בו הוא פועל, אני מגדירה מחדש, יחד עם הגורמים הרלוונטיים בחברה, את המבנה הארגוני והניהולי בחברה, את חלוקת התפקידים בארגון ובהתאמה, גם את מבנה התגמולים. כך מתאפשר לקיים בחברה תהליך קבלת החלטות מסודר, התומך ביעדים האסטרטגיים של  העסק ואף לוקח בחשבון את  הכישורים והמיומנויות הקיימים בקרב נושא המשרה בחברה, ואת אלה שנדרש לפתחם.

במקביל אפעל למנות בחברה גופי משילות בעלי סמכויות מוגדרות כגון מועצה מייעצת ודירקטוריון, שיסייעו להוביל את העסק להישגים משופרים ולצמיחה. הגופים יורכבו מאנשי מקצוע מיומנים, בעלי ראייה רחבה, שיגויסו מקרב בני המשפחה ולעתים גם מבחוץ. אלה יהיו אחראים בהמשך להתוות ולבחון את האסטרטגיה של החברה וכן לפקח על יישומה ועל ביצועי המנהלים.

תהליך הארגון מחדש, מינוי גופי המשילות והליווי שלהם נעשה תוך הידברות פעילה ובונה עם אנשי החברה ומתוך רגישות הן לאינטרסים העסקיים של החברה והן לטיב היחסים הבינאישיים בארגון. במקרים המתאימים, אף אציע לחברה את שירותיי כדירקטורית לשם קידום אפקטיבי ומערכתי של האינטרסים העסקיים והמשפחתיים של החברה.

לפגישת ייעוץ צרו קשר:

אני מאשר/ת קבלת דיוור פרסומי
ד״ר ציפי שפרלינג
050-5272299
zipi@zipishperling.co.il